vovinamv

I principi del Vovinam Viet Vo Dao
7 Agosto 2017

I 10 principi del praticante di Vovinam

I DIECI PRINCIPI DEL PRATICANTE DI VOVINAM VIET VO DAO

I principi del Vovinam Viet Vo Dao

  1. Raggiungere il più alto livello dell’arte per servire l’umanità

Nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.

  1. Essere fedele all’idea del Vovinam Viet Vo Dao ed essere devoto alla sua causa

Nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo.

  1. Essere sempre uniti, rispettare i maestri, gli anziani ed amare i condiscepoli

Ðồng tâm nhất chí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.

Leggi tutto…